Trisla Logo
Trisla Herbal by Dr.Srisala Pawamikul
ดูแลฟื้นฟู ผมร่วง ผมบาง ผมขาว ศีรษะล้าน เป็นรังแค ปรับสมดุลฟื้นฟูสภาพหนังศีรษะ และเส้นผม ด้วยสมุนไพรสูตรโบราณ ได้รับการยอมรับตามวิถีแห่งธรรมชาติบำบัด "โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ แพทย์แผนไทย สืบทอด มากว่า 200 ปี" Hair fall, Hair loss, Gray hair, Baldness, Scalp dandruff, Scalp and hair balance with pure natural herb products by traditional recipes inherited
for over 200 years.
ตรีสลา สมุนไพร
เรียนฟรี!
สปาเส้นผมและหนังศีรษะ
จบแล้วมีงานทำ

สมุนไพรไทยช่วยหยุดหงอกหยุดล้านได้จริง

สมุนไพรไทยที่ทาง"ตรีสลา สมุนไพรไทย" ได้ตั้งเป็นสูตร Activated Hair Serum สำหรับกระตุ้นรากผมให้ขึ้นใหม่ และสามารถขจัดผมหงอกให้น้อยลงได้ มา 8 ปีแล้ว ซึ่งลูกค้ามักถามว่ามีงานวิจัยยืนยันหรือไม่? ดังนั้น สถาบันตรีสลา จึงนำผลิตภัณฑ์ เข้าโครงการของ สวทช ของบรัฐบาลมาเพื่อให้นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชมงคล คณะแพทย์แผนไทย นำไปทำวิจัยเป็นเวลา 1ปี 6 เดือน และผลวิจัยออกมาว่าทำผลจริงทั้งสร้างเส้นผมใหม่ และสร้างเม็ดสีให้เส้นผมมีสีเข้มขึ้นได้จริงจากการที่ สถาบันตรีสลา ได้นำสูตรสมุนไพรโบราณ ที่สามารถลดผมหงอกให้น้อยลงและเพิ่มจำนวนเส้นผมให้เพิ่มมากขึ้นได้ ในขวดเดียว และพิสูจน์กับลูกค้าของตรีสลา มาเป็นเวลา 8 ปีใช้แล้วได้ผลจริง ภายใต้ชื่อ "Trisla Ativated Hair Serum" แต่อีกมุมหนึ่งก็มักจะมีผู้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตรีสลาเลย มักจะตั้งคำถามว่า "ใครยืนยันว่าดีจริง" ดังนั้น ดร. ศรีสลา ภวมัยกุล จึงสมัตรเข้าโครงการนวัตกรรม ของ ITAP และของบรัฐบาล มาจ้างให้นักวิจัยซึ่งมีความเชืี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน สมุนไพรและเภสัชกรรม โดยตั้งโจทย์ ให้นักวิจัย 3 ข้อคือ 1. สินค้าปลอดภัยจริงหรือไม่ และมีพิษต่อผู้บริโภคหากใช้ต่อเนื่องหรือไม่? 2. สินค้าสามารถช่วยให้ผมหงอก น้อยลงได้จริงหรือไม่? 3.สินค้าสามารถสร้างเส้นผมใหม่ ได้เพิ่มขึ้นหรือไม่? ซึ่งจากการทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทย์ศาสตร์ และวิเคราะห์โครงสร้างทางพฤษาเคมี พบว่า 1. ไม่มีความเป็นพิษ 2. ร่างกายสร้างเม็ดสี เมลานินได้จริง 3 ร่างกายสร้างฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง ที่มีส่วนกระตุ้นการสร้างเส้นผมได้จริง
  บริษัท ตรีสลา สมุนไพรไทย (ประเทศไทย) จำกัด
25/6 หมู่ 4 ซอยบงกช 18, ต. คลองสอง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2902-3133, 081-914-6916, 081-811-2850, dr.srisala@gmail.com, ployseaanemone@gmail.com
 
© 2009 - 2018
Trisala Thai Herbal (Thailand) Co., Ltd.
HomeProducts Location & Map Contact Us System developed by
Ambient Soft